Słownik Geograficzny

Dokumenty archiwalne

Z książek:

"Herbarz szlachty litewskiej" 
Dworzeckiego-Bohdanowicza

Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи
ISBN 978-5-9908919-3-7

tom XXIII, 2018 r.

Krzysztof PLEWAKO
"Cambrai 1917"
Bellona 2014

 

 

album Вінцэнт Дунін-Мрцинкевіч /Wincent Dunin-Marcinkiewicz/  reprodukcje map rozgraniczenia Rodziejowszczyzny i Lucynki  JWPana Kazimierza Plewaki
i WP Alojzego Sielawy w 1830 r.

Właściciel Moskalewszczyzny Piotr Plewako w Diariuszu  Michała Hołubowicza z lat 1858-1860, Mińsk 2003

Wyzwolenie Puław 1831 r., Pamiętnik emigracji, wyd. przez Podczaszyńskiego, część 2 Paryż 1832-33 str.10

HISTOIRE de la revolution de Pologne par Louis Mieroslawski, Paris 1836 Adam Plewaka t II, str. 156.

Tomasz Bordzań (2004)
Grupa płk Zieleniewskiego

Wspomnienia wojenne kapitana Gustawa Plewako

Tomasz Szczepański  "Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji 1980-1989", Toruń 2008

Kartka z dziejów kościoła katolickiego w Rosyi : biskupstwo mińskie / opisał wg źródeł wiarygodnych X. Y. Z. (Sułkowski, Wincenty A. (1823-ca 1890))

„Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi” G. Rąkowski  ISBN 8390444690 str. 90  Warszawa, Burhardt Edition, 1997: Iwieniec

DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXIX-2007, 3 PL ISSN 0419–8824

STUDIA I ARTYKUŁY

Witold WasilewskiStarobielsk 1940 r. Niesubordynacja Daniła Czecholskiego. . .str. 43

Polska Encyklopedia Szlachecka, Tom IX, Warszawa, 1937, str. 366

Jerzy Dunin Borkowski "Spis nazwisk szlachty polskiej", Lwów 1887 r.

Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego

"Saperzy", Z. Castellaz, WTK nr 37 z 14.09.1980 r.

"Oznajmienie Króla nowo obranego 1697-06-27"
 "Volumina legum"  T. 5,  zbiór praw drukiem wydany przez xx. Pijarów między  1732 a 1739 r..

"Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego", Zw. Tatarów Polskich, Gdańsk, 1999

"Zagłada polskich elit. Akcja AB - Katyń".
 IPN, Warszawa 2006

"Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956" Krzysztof Jasiewicz ; Pomost, Alfa-Wero, 1995

"Podstawy trakcji elektrycznej" doc. Stanisława Plewako
(1905-1993)

"Starożytna Polska" - pełny opis bitwy pod Lejpunami z 18.XI.1700  r.  

dr  Witolda Wasilewski
"Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku"

T. 2 Kadry morskie Rzeczypospolitej  
Polska Marynarka Wojenna. Cz. 1, Korpus oficerów 1918-1947
/ pod red. Jana K.  Sawickiego 

"Sylwetki saperów", 
Zdzisław Barszczewski
DW Bellona 2001

"Ryś w akcji" seria z tygrysem,  MON, 1966 r.  

"Partyzancki Kraj" Jerzy Markiewicz, 1980, 1985

Deputaci Trybunału Głównego Litewskiego

Urzędnicy ziemscy województwa wileńskiego Wlk. Ks. Litewskiego

fotografia portretu Plewaki właściciela Iwieńca, opublikowana w 2001 r.

wypis z herbarza Uruskiego (pdf) z komentarzem  

 Stanisław Szenic, "Pitawal warszawski", Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975,
o polskim pochodzeniu ojca adwokata Fiodora N. Plewaki

Robert Bielecki: Słownik Oficerów Powstania Listopadowego (pdf):

"Sylwetki kobiet - żołnierzy", "Służba Polek na frontach II Wojny Światowej - 7"
wyd. Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek"

Gdyńskie cmentarze (pdf) o kpt ŻW Gustawie Plewako

bpa Paweł Kubicki  „Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915”
- wypis:  ks. Jan Plewako z Hanuszyszek (pdf), 

z herbarza Ciechanowicza

z rosyjsko-polskiego herbarza Ciechanowicza

komput Towarzystwa Wojska Litewskiego
(żart z nazwisk litewskich, które Koroniarzom śmieszne się zdawały, do ksiąg Babina wpisany)