Jakub Plewako (1792-1854), właściciel miasta Iwieniec 24-XI-1810 do 1854
 Sędzia Powiatowego Sądu Granicznego w Mińsku, w 1838 r. wybrany Prezesem tego Sądu
Malował w 1847 r. Cezary Staniewicz  (papier, pastel, gwasz). Muzeum Narodowe w Warszawie, ryspol 11818