Dekoracja Włodzimierza Plewako w dniu 10 lutego 2007 r. Krzyżem Zesłańców Sybiru,
 
w 67 rocznicę rozpoczęcia masowej deportacji Polaków na Sybir
przez
generała brygady Kazimierza Jaklewicza,
Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu